Sertifikavimas

Mes padedame atverti naujus horizontus, atverdami begalinių galimybių pasaulį savo Klientams. Halal sertifikavimas yra raktas į naujas rinkas ir reikšmingą eksporto plėtrą.

Halal sertifikavimo paraiškos forma pašarams ir lesalams CRAF-1.2

World Halal Trust garantuoja, kad visa šioje Paraiškoje pateikta informacija bus laikoma griežtai konfidencialia ir nebus atskleista trečiosioms šalims be išankstinio Pareiškėjo rašytinio patvirtinimo.

  Juridinio asmens duomenys
  Kontaktiniai duomenys
  Registracijos adresas
  Buveinės adresas (jeigu skiriasi)
  Gamybos vietos adresas (jeigu skiriasi)
  Kontaktinis asmuo
  Informacija apie organizaciją
  Gamybinių patalpų plotas
  Turimi sertifikatai (valdybos sistemų, kokybės ir kt.)
  Informacija apie sertifikuojamus produktus
  Sertifikavimo standartas (bet kuris ar visi standartai gali būti pasirinkti pagal poreikį) *
  Halal sertifikuojamų produktų sąrašas
  Mes patvirtiname, kad mūsų įmonės produktai, nurodyti šioje Halal Sertifikavimo Paraiškos Formoje, yra gaminami NENAUDOJANT jokių žaliavų, ingredientų, sudedamųjų dalių ar kvapiųjų medžiagų, kurių sudėtyje yra bet kokių svaigalų, įskaitant alkoholį/etanolį bei kiaulienos ar kiaulienos išvestinių produktų. Mes patvirtiname, kad produktų gamybos vietoje kryžminio užteršimo rizika su alkoholiniais produktais ir/ar jų išvestiniais produktais bei su kiauliena ir/ar jos išvestiniais produktais yra pilnai panaikinta. Mes patvirtiname, kad nuo Halal Sertifikavimo Paraiškos Formos pateikimo dienos jokių pakeitimų Halal sertifikavimo paraiškos formoje nurodytiems produktams, jų žaliavoms/ingredientams ir/arba gamybos procesui nebus daroma be išankstinio World Halal Trust rašytinio leidimo.
  Patvirtinimas *
  Pateikiami šią paraiškos formą mes patvirtiname, kad visa šiame dokumente pateikta informacija atitinka tikrovę ir yra užpildyta pagal naujausius duomenis *