Certifica

Форма заявки на Халяль сертификацию для продуктов CRAF-1.1 World Halal Trust гарантирует, что вся информация, представленная в данной Форме Заявки, будет считаться строго конфиденциальной и не будет передана третьим лицам без предварительного письменного подтверждения со стороны Заявителя. [contact-form-7 id="5829" title="Application Form CRAF 1.1_ru"]

Форма заявки на Халяль сертификацию для продуктов CRAF-1.1

World Halal Trust гарантирует, что вся информация, представленная в данной Форме Заявки, будет считаться строго конфиденциальной и не будет передана третьим лицам без предварительного письменного подтверждения со стороны Заявителя.

  Juridinio asmens duomenys
  Kontaktiniai duomenys
  Registracijos adresas
  Buveinės adresas (jeigu skiriasi)
  Gamybos vietos adresas (jeigu skiriasi)
  Kontaktinis asmuo
  Informacija apie organizaciją
  Gamybinių patalpų plotas
  Turimi sertifikatai (valdybos sistemų, kokybės ir kt.)
  Informacija apie sertifikuojamus produktus
  Sertifikavimo standartas (bet kuris ar visi standartai gali būti pasirinkti pagal poreikį) *
  Halal sertifikuojamų produktų sąrašas
  Mes patvirtiname, kad mūsų įmonės produktai, nurodyti šioje Halal Sertifikavimo Paraiškos Formoje, yra gaminami NENAUDOJANT jokių žaliavų, ingredientų, sudedamųjų dalių ar kvapiųjų medžiagų, kurių sudėtyje yra bet kokių svaigalų, įskaitant alkoholį/etanolį bei kiaulienos ar kiaulienos išvestinių produktų. Mes patvirtiname, kad produktų gamybos vietoje kryžminio užteršimo rizika su alkoholiniais produktais ir/ar jų išvestiniais produktais bei su kiauliena ir/ar jos išvestiniais produktais yra pilnai panaikinta. Mes patvirtiname, kad nuo Halal Sertifikavimo Paraiškos Formos pateikimo dienos jokių pakeitimų Halal sertifikavimo paraiškos formoje nurodytiems produktams, jų žaliavoms/ingredientams ir/arba gamybos procesui nebus daroma be išankstinio World Halal Trust rašytinio leidimo.
  Patvirtinimas *
  Pateikiami šią paraiškos formą mes patvirtiname, kad visa šiame dokumente pateikta informacija atitinka tikrovę ir yra užpildyta pagal naujausius duomenis *